The Cult.
Model: Felix Roomets
Photos: Kristin Hansen

The Cult is a socially critical composition about millenials or the Y – generation. This is the first generation who’s consciousness can inhabit two worlds at the same time. One of them, a virtual world, filled with porn, tinder, anonymity and a variety of alter egos. The other, a real world, governed by social norms and expectations. Since these two consciousnesses share the same body, these two worlds are bound to collide, leaving behind a trail of broken hearts,jaded psyches and unhealthy relationships.

The Cult on sotsiaalkriitiline teos.
Milleniaalid ehk Y-generatsioon on esimene põlvkond kelle teadvus justkui elab korraga kahes maailmas – üks virtuaalne, täis pornot, tindereid, anonüümsust ja erinevaid identiteete ning teine reaalne, kus eeldatakse elamist kehtestatud ühiskonnareeglite järgi. Kuna need kaks jagavad ühte keha, võib juhtuda, et maailmad põrkuvad, jättes maha katkised hinged, lõhutud psüühika ja väärastunud lähisuhted.